Om skolen

Rønde Gymnasium er et offentligt alment gymnasium, som udbyder uddannelsen til studentereksamen – også kaldet STX. Lovgrundlaget for STX-uddannelsen kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Det er gratis at gå på skolen. Der opkræves dog et indmeldelsesgebyr på 1100 kr., som dækker matematikprogrammer og diverse introaktiviteter. Herudover er der egenbetaling til studierejsen i 2.g. og evt. til sprogrejsen i 3.g.

Skolen i tal

Elevtal

Pr. 13. august 2019 er indskrevet 305 elever fordelt på fire klasser på hver årgang. Den gennemsnitlige klassekvotient  er 25,4.

Fravær

Fraværsprocenten i skoleåret 2018-19 var 11,34 for fremmøde og 10,62 for skriftlige opgaver.
Fraværsprocenten i skoleåret 2017-18 var 11,5 for fremmøde og 10,61 for skriftlige opgaver.

Ansatte

Skolen har 13. august 2019 57 ansatte fordelt på 37 lærere og 18 ansatte i andre funktioner. Du kan se alle skolens ansatte her på siden.

Kostskole

Til skolen er tilknyttet en kostskole, hvor der bor ca. 65 elever.

Skolens virke

Som en statslig selvejende institution er bestyrelsen skolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, referater fra bestyrelsesmøder m.m. kan ses på denne side.

Rønde Gymnasium har et bygningsfælleskab med Rønde Privatskole, som indtil 2010 var en del af gymnasiet, men som nu er en selvstændig privatskole, der tilbyder undervisning på 7.-10- klassetrin.

Studieretninger & fag

Du kan finde information om de studieretninger, vi tilbyder her på siden. Her kan du også læse om, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der udbydes som valgfag. Fra denne side har du også adgang til ”Adgangskortet” for den enkelte studieretning, hvor du kan se, hvilke videregående uddannelser, du får adgang til med de enkelte studieretninger og valgfag.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet

Regnskab

Skolens regnskab kan ses på “Regnskabsportalen”.

Fastholdelse

Vi arbejder løbende med forskellige fastholdelsestiltag i forhold til eleverne. Vi lægger stor vægt på en tæt kontakt til den enkelte elev og på at tage individuelle hensyn. Studievejledningen holder samtaler med alle nye elever i 1.g. i løbet af de første par måneder af skoleåret og arbejder sammen med lærerne og ledelsen om at skabe de bedste rammer for elevernes skolegang.

Skolen har en SPS-konsulent tilknyttet. SPS (specialpædagogisk støtte)-ordningen administreres af Undervisningsministeriet og har til formål at sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre elever.

Enkelte elever har desuden en lærer tilknyttet som mentor.

Vi har desuden opprioriteret vores kontakt til forældrene til 1.g.-eleverne. Det gælder både i forhold til en tidlig kontakt, hvis der opstår problemer med fravær fra undervisningen og i forhold til det generelle informationsniveau. Vi udsender 4 årlige nyhedsbreve specielt henvendt til forældre til 1.g.-elever.

Antimobbestrategi

Skolen har en antimobbestrategi, som kan læses her.

Antiradikalisering

Skolens har en antiradikaliseringsstrategi, som kan læses her.

Evalueringsstrategi

Skolens har en evalueringsstrategi, som kan læses her.

Indsatsområder

Skolen har forskellige indsatsområder på mange niveauer i organisationen, og hvert år arbejder vi med et eller flere generelle indsatsområder.