Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B

Få et af gymnasiets helt nye fag – bioteknologi – og en masse ny viden

Videnskab og teknologi

Naturvidenskab drejer sig om samspil mellem forskellige elementer. Det kan være små elementer, som atomer, eller store elementer som elefanter. Fælles er, at vi undres og stiller spørgsmåltegn ved hvordan disse samspil fungerer. Disse samspil beskrives på hvert deres niveau i de klassiske naturvidenskaber: fysik, kemi, biologi og matematik, men også i det nyeste fag på STX: bioteknologi som blander biologi og kemi.

I bioteknologi lærer du om samspillet mellem biologien og kemien. Du ser nærmere på vira og cellers opbygning, men også på de kemiske reaktionstyper. Du lærer om menneskets fysiologi og genetikken bag de forskellige arter, og får et unikt indblik i de kemiske egenskaber og processer, der findes i kroppen. Du kommer også i laboratoriet og laver dine egne undersøgelser.

I matematik får du udbygget din logiske sans. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv – f.eks. i naturvidenskab og teknologi og i medicin. Du får en solid grundlæggende viden om den klassiske matematiske discipliner – herunder statistik, sandsynlig og databehandling, som du kan overføre til dine eksperimenter i bioteknologi.

I fysik dykker du længere ned, og ser nærmere på atomer, deres opbygning og egenskaber. Du lærer om forskellige kræfter og hvordan energi fungerer. Samtidig zoomes der også ud og kigges nærmere på planeternes og deres kredsløb. Du lærer om lyd, lys og bølger, og får mulighed for at udlede din viden fra eksperimentelt arbejde.

Fremtidsmuligheder

Du kan læse studier som f.eks. medicinbioteknologidiplomingeniør og sustainable biotechnology.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet.

Oversigt over fag

Studieretning

 • Bioteknologi A
 • Matematik A
 • Fysik B

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C